RODO - podstawowe informacje

1. Co to jest RODO?

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską, który reguluje zasady ochrony danych osobowych. Tekst rozporządzenia znajdziesz tutaj.

2. Od kiedy zacznie obowiązywać RODO?

Od 25 maja 2018 roku rozporządzenie RODO obowiązuje w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej.

3. Jak się ma RODO do polskich przepisów o ochronie danych osobowych?

Przepisy RODO zastąpiły obowiązującą obecnie ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Od 25 maja obowiązują one bezpośrednio w każdym kraju Unii Europejskiej.

4. Kto podlega, a kto nie podlega RODO?

RODO podlega każda firma, która świadczy usługi dla osób fizycznych w Unii Europejskiej. RODO dotyczy też firm, które nie mają swojej siedziby w którymś z krajów UE, ale oferują swoje usługi osobom tam mieszkającym. Oznacza to, że przepisy musi wdrożyć zarówno Allegro, jak i każdy przedsiębiorca sprzedający w serwisie.

RODO nie ma zastosowania do działalności osobistej lub domowej. Oznacza to, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą musi stosować RODO do danych osobowych swoich klientów, czy pracowników, ale nie stosuje RODO do danych przetwarzanych w celach czysto prywatnych, np. do danych adresatów wysyłanych corocznie kartek świątecznych.

5. Co to są dane osobowe?

Są to informacje odnoszące się do konkretnej osoby fizycznej, mogące pomóc pośrednio lub bezpośrednio w identyfikacji tej osoby. Na przykład: imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, e-mail. Do danych osobowych zaliczamy też na przykład: dane o zakupach lub sprzedaży danej osoby, o jej pochodzeniu rasowym, dotyczące zdrowia czy orientacji seksualnej.

6.Jakie są warunki przetwarzania danych osobowych?

 • Warunkiem przetwarzania danych osobowych jest podstawa prawna. Najczęstsze podstawy prawne:
 • zgoda osoby, której dane dotyczą

 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, na przykład operatora płatności, Pocztę Polską itp.

7. Co to jest zasada minimalizacji danych osobowych?

Zgodnie z nią, można przetwarzać wyłącznie takie dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych. Na przykład: jeśli celem jest realizacja zamówienia klienta, sprzedający nie powinien pozyskiwać danych na przykład o jego sytuacji rodzinnej.

 8. Czym jest prawo do bycia zapomnianym?

Jest to popularna nazwa aktualnie stosowanego prawa do usunięcia danych w przypadku wygaśnięcia celu i podstawy prawnej przetwarzania danych.

9. Czym jest prawo do przenoszenia danych osobowych?

Każda osoba zarejestrowana w Allegro będzie mieć prawo do otrzymania przetwarzanych o sobie danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie. Zapewnimy, aby system umożliwił bezpieczne pobranie lub przesłanie danych innemu administratorowi.

10. Gdzie mogę poszerzyć swoją wiedzę o RODO?

Zajrzyj na poniższe strony:

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest artedii Grawerowane Upominki Krystyna Zajdel, ul. Długa 69A, 38-400 Krosno NIP 6842010634

oraz Przelewy24-PayPro S.A. ul. Kancelarska 15,60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87

Celem przetwarzania danych jest podjęcie działań niezbędnych do wykonania umowy sprzedaży, działań poprzedzających jej realizację (marketing produktów i usług administratora, uzgodnienia, dobory, sporządzanie oferty, monitoring oferty).
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i f) i zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • zażądania zaprzestania przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu osobom lub firmom upoważnionym przez nas – pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje obowiązki, innym odbiorcom: bankom, ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi spedycyjne, pomoc prawną oraz instytucjom, które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych: firmom spedycyjnym realizującym dostawę zamówionego towaru oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa, np. sąd w przypadkach spornych.
 2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy biznesowej, w czasie przez który moglibyście Państwo wnieść reklamację, a także w okresie  przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług.
 5. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: artedii@tlen.pl
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Niniejsza klauzula informacyjna nie zmienia warunków umowy łączącej Strony, stanowi jedynie charakter informacyjny w związku z wejściem od dnia 25 maja 2018r. przepisów Rozporządzenia.

Dane osobowe

W czasie korzystania ze sklepu www.artedii.pl, możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania sklepu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Wszystkie uzyskiwane dane osobowe są chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych i marketingowych, na potrzeby sklepu artEdii zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. u. nr 133 poz. 883).