Szczęściem jest - własnym światłem wiecej już nie świecić,
tylko Boga pokochać. Światłem Boga płonąć.

"Kapłaństwo to powołanie do miłości.
To ona rodzi wierność Bogu i jest
źródłem służby drugiemu człowiekowi" - Jan Paweł II